Aktualności

Nowe zasady obowiązujące w Klubie od 1 września 2016

Od czerwca 2016 roku nasza organizacja sportowa zmieniła nazwę na Klub Sportowy Tebek.
Z tego względu konieczna jest nowa rejestracja dla członków uczestników zarówno nowych jak i tych, którzy należą już do Klubu. Pragnąc wprowadzać nowe, wyższe standardy pracy wprowadziliśmy rejestrację elektroniczną. W zakładce - Dołacz do nas - jest do wypełnienia aplikacja. Po dokładnym wypełnieniu aplikacji należy ją wydrukować i podpisaną przez uczestnika zajęć oraz przez rodziców/prawnych opiekunów dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem trenera do biura Klubu, które znajduje się w SP 273 przy ulicy Balcerzaka 1. Aplikację należy dostarczyć wraz z opłatą rejestracyjną w wysokości 40 zł (zawiera się w niej także ubezpieczenie).

Opłata czlonkowska miesięczna wynosi 70 zł i powinna być zapłacona do 10-go każdego miesiąca na konto Klubu

KS TEBEK , Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa, BZ WBK I O/Warszawa 16 1090 1014 0000 0000 0304 5736

Uczestnicy zajęć objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem zgodnie z zapisami Ustawy o Sporcie. informacje o ubezpieczeniu w zakładce dokumenty. Po rejestracji każdy uczestnik zajęć otrzyma koszulkę klubową.

❮ wróć do aktualności