Historia klubu

Pierwsze zajęcia taekwondo olimpijskiego na warszawskich Bielanach odbyły się we wrześniu 1996 roku w Szkole Podstawowej nr 273, gdzie podjąłem pierwszą swoją pracę - jeszcze w trakcie studiów - jako nauczyciel wychowania fizycznego. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i już po niespełna roku działalności założyliśmy własne stowarzyszenie. Ogromny wpływ na dobrą atmosferę wokół dyscypliny i Klubu miała Pani Dyrektor Jadwiga Ostachowicz oraz władze ówczesnej Gminy Warszawa Bielany, w szczególności Pani Burmistrz Maria Wiro – Kiro. Dzięki tej nieocenionej pomocy mogliśmy wystartować i zaistnieć a następnie się rozwijać. Ogromnie za to dziękuję. W chwili obecnej Dyrektor SP 273 Pani dr Maria Giza jak i władze dzielnicy z obecnym Burmistrzem Panem Rafałem Miastowskim cały czas stwarzają przyjazną atmosferę pozwalającą na dalszy rozwój Klubu. Utworzenie własnej organizacji było dla nas wszystkich czymś bardzo ważnym. Szybko przyjęliśmy nazwę, logo, barwy i statut. Nazwa Klubu w założeniu miała łączyć uprawianą w nim dyscyplinę oraz szkolne środowisko, które klub reprezentował.

Nazwa Taebaek to nazwa własna jednego z koreańskich szczytów górskich i jednocześnie nazwa jednego z mistrzowskich układów taekwondo. Wyrażenie nadawało się na jeden z członów nazwy, gdyż góra to symbol ciągłego zdobywania i pracy, a poza tym nie przypominała w niczym nazw setek klubów typu sokół, urwis itp. Dołączając człon Bielany mocno osadziliśmy klub w naszym środowisku. Wszystko to robiliśmy wspólnie. Każdy z nas miał jakieś inne zdolności i posiadał różne możliwości. Od pomysłu do realizacji minął bardzo krótki okres czasu i oto 18 grudnia 1997 roku powstał Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany. Walne Zgromadzenie wybrało pierwszy Zarząd złożony w większości z rodziców trenujących w szkole uczniów. Stopniowo Klub rozrastał się pozyskując nowych członków i entuzjastów. Po piętnastu latach działalności szkoleniowej osiągnięty został bardzo wysoki poziom sportowy. Jednocześnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu Sekretarza Klubu Pana Jacka Kołodziejczyka osiągnięty został bardzo wysoki poziom organizacyjny i wizerunkowy. Byliśmy inicjatorami utworzenia pierwszych w Polsce klas sportowych o profilu taekwondo, co zapoczątkowało podobny ruchw całym kraju. Po kilku latach pracy szkoleniowej Klub nawiązał współpracę z Zespołem Szkół Nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11, a dzięki Dyrektorowi Panu Janowi Orłowskiemu oraz UKS G8 i jego Prezesowi Panu Dariuszowi Czerwonce możliwa była kontynuacja szkolenia w oparciu o klasy gimnazjalne. Kolejnym etapem rozwoju było utworzenie w roku 2005 sekcji taekwondo olimpijskiego w AZS AWF Warszawa. Z tego tytułu należą się ogromne podziękowania ówczesnemu prezesowi AZS, obecnemu Sekretarzowi PKOL Panu Adamowi Krzesińskiemu oraz Dyrektorowi Panu Adamowi Bronikowskiemu. W kolejnych latach najlepsi zawodnicy AZS AWF objęci zostali ministerialnym programem Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego. W klubie, którego Prezesem w chwili obecnej jest Pan Paweł Słomiński a Dyrektorem Pan Maciej Hartfil zostały stworzone dla naszej dyscypliny bardzo dobre warunki szkoleniowe. Nasi zawodnicy odnieśli w tym czasie swoje największe sukcesy sportowe. Kilka lat później w roku 2008 w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie dzięki pomocy Dyrektora Pana Józefa Niemca i Pani Dyrektor Jolanty Zielińskiej powstała finansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ścieżka szkolenia w taekwondo olimpijskim, z której korzystają uczniowie z całej Polski. Baza szkoleniowa - zarówno kluby jak i szkoły - położone są na terenie warszawskich Bielan. Stąd właśnie po wielu latach przyjęła się nazwa „Bielańskie Taekwondo”. Wyrazy podziękowania pragnę skierować do Dyrektorów wszystkich szkół, w których prowadzone są zajęcia taekwondo.

Piętnaście lat działalności to także pozyskiwanie do współpracy firm, instytucji prywatnych, państwowych oraz samorządowych. Nieoceniona pomoc mecenasów sportu na każdym etapie istnienia Klubu i we wszystkich obszarach jego działalności jest zawsze bardzo ważna i wzbudza naszą wdzięczność. Od wielu lat wspaniale rozwija się także współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie za co serdecznie dziękuję jej byłemu Rektorowi prof. dr hab. Henrykowi Sozańskiemu oraz obecnemu Rektorowi Jego Magnificencji prof. nzw. dr hab. Andrzejowi Mastalerzowi. Wielu naszym przedsięwzięciom patronuje Ambasada Republiki Korei w Polsce i Centrum Kultury Koreańskiej. Klub przyczynił się do powstania Okręgowego Związku Taekwondo Olimpijskiego i wprowadzenia dyscypliny do systemu Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Młodzi adepci taekwondo olimpijskiego na każdym ze wspomnianych etapów doskonalili swoje umiejętności sprawdzając je w krajowym i międzynarodowym systemie współzawodnictwa sportowego. Od pierwszego brązowego medalu Piotra Bakuniaka w roku 1997 na turnieju sprawnościowym w Świdniku po kwalifikację olimpijską i udział w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie Michała Łoniewskiego upłynęło już 15 lat. W tym czasie bielańscy zawodnicy zdobyli ogromną liczbę medali Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych oraz wiele medali Mistrzostw Europy i Świata Juniorów, Młodzieżowców oraz Seniorów. Jednym z najbardziej znaczących dokonań bielańskiego taekwondo jest organizowany corocznie międzynarodowy turniej Warsaw Cup. Istnieje wiele innych wyróżników bielańskiego taekwondo jak choćby festyny rodzinne z okazji dnia dziecka, znakomite pokazy, świetne obozy sportowe, których nieocenionym kierownikiem jest Pani Jolanta Przyborowska, wyjazdy w ciekawe miejsca i nabywanie najprzeróżniejszych umiejętności (pływanie, żeglarstwo, jazda konna, narciarstwo i wiele innych). Ośrodek jest też bardzo otwarty na współpracę z innymi klubami i reprezentacjami narodowymi w taekwondo olimpijskim. Bardzo często gościmy u siebie znakomitych trenerów i zawodników z Europy i z całego świata. Ogromną naszą wartością są trenerzy. Od wielu lat stanowią krajową czołówkę szkoleniowców i to oni pracują bezpośrednio z uzdolnioną młodzieżą. W szczególności podziękowania kieruję do trenera Tomasza Pielaka, Wojciecha Pyzla i Anny Rapity. Współpracowaliśmy także z innymi wybitnymi trenerami jak chociażby z trenerem Hong Seung Ki. Klub wychował wielu młodych instruktorów, którzy z powodzeniem zaczynają realizować swoje trenerskie pasje. Bezcenną jest także praca Zarządu Klubu i ogromna pomoc rodziców w organizacji wielu przedsięwzięć, głównie przy organizacji międzynarodowego turnieju Warsaw Cup. Wiele z tych osób zaangażowanych jest w pracę Klubu od początku jego istnienia do dzisiaj. Najważniejszym elementem utworzonego na Bielanach taekwondo pozostaje jednak twórcza i przyjazna atmosfera. Wokół niej budujemy wspaniałe wyniki sportowe, kształtujemy charaktery, rozwijamy pasje i zawiązujemy przyjaźnie.

Piętnaście lat to już kawałek historii. Dobrej historii, bo pisanej przez zespół życzliwych osób z radością, zaangażowaniem i uśmiechem. Wierzę, że wielu z nas znalazło tutaj możliwość realizacji swoich sportowych, wychowawczych i organizacyjnych ambicji. Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju UKS Taebaek Bielany i całego bielańskiego taekwondo jestem przekonany, iż kolejne lata okażą się tak samo dobre jak minione i przyniosą nam wszystkim wiele radości i satysfakcji.

❮ wróć na stronę główną