Dokumenty

Statut Klubu:

/download/_editor/statut_KS_Tebek_25_03_2019_.pdf

Wyciąg z rejestru

/download/_editor/wyciąg_z_rejestru.jpg
Ubezpieczenie:

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
WOŁOSKA 22A, 02-675 WARSZAWA
NAZWA I NUMER POLISY - OPTIMA SPORT NR KOR-018671 SUMA ubezpieczenia 20.000 zł
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.pdf


Członkostwo w klubie:

/download/_editor/Członkostwo_w_Klubie_zbiór_na - Copy 1.pdf

Regulamin Grand Prix

/download/_editor/regulamin_Grand_Prix_2017.pdf

Oferta obozu letniego Olsztyn 2019

/download/_editor/Olsztyn_2019_informacje_zasady - Copy 1.pdf

Karta obozu letniego Olsztyn 2009

/download/_editor/KARTA_KWALIFIKACYJNA_Olsztyn_201.pdf

 

 

❮ wróć na stronę główną