Dokumenty

Statut Klubu:

/download/_editor/statut_KS_Tebek_25_03_2019_.pdf

Wyciąg z rejestru

/download/_editor/wyciąg_z_rejestru_2923.pdf
 

Ubezpieczenie:

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

/download/_editor/NW_klub_2023.pdf
 

Członkostwo w klubie:

/download/_editor/Członkostwo_w_Klubie_2023_24.pdf

regulamin Grand Prix Bielan 2023

/download/_editor/regulamin_liga_2023 - Copy 2.pdf

Obóz letni Giżycko 2024

informacje szczegółowe: /download/_editor/Giżycko_2024_informacje_zasad.pdf

zapisy: https://forms.gle/2QuEEFtmCpNyF2pG8

karta kwalifikacyjna: /download/_editor/KARTA_KWALIFIKACYJNA_Giżycko_20.pdf

 

 

 

 

 

 

❮ wróć na stronę główną