Aktualności

II edycja Grand Prix

W sobotę 11 czerwca odbędzie się druga edycja Grand Prix w taekwondo. Poniżej komunikat zawodów wraz z godzinami. Informacja i zgłoszenie do trenerów

Organizator: KS Tebek

Data: 11.06.2022 (sobota)

Miejsce zawodów: Hala CRS Bielany, Lindego 20

Warunki uczestnictwa: bielańskie kluby taekwondo olimpijskiego posiadające licencję PZTO na rok 2022. Zaproszone inne kluby mazowieckie taekwondo olimpijskiego. Kluby i trenerzy zgłaszający zawodników odpowiadają za zgłoszenie za zgodą rodziców oraz zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Zgłaszając zawodników na zawody Klub potwierdza jednocześnie posiadanie przez zawodnika badań sportowo – lekarskich, licencji PZTO 2022 i zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach zgodnie z regulaminem.

Opłata startowa:

kluby bielańskie opłata startowa w wysokości 20,- zł za zawodnika

2. Kategorie i konkurencje

Żaki 8 – 9 lat z podziałem na chłopców i dziewczynki (2013-2014)

konkurencja sprawnościowa twio ap nopi chagi w podziale na 2 kategorie wagowe (4)
konkurencja sprawnościowa dollyo przeskokowe w czasie 10” w podziale na 2 kategorie wagowe (4)
mini kyorugi (konkurencja mini walki sportowej z wyłączeniem ataków głowy) (12)

Młodzicy 10 – 11 lat z podziałem na dziewczynki i chłopców (2011-2012)

konkurencja sprawnościowa twio ap nopi chagi w podziale na 2 kategorie wagowe (4)
konkurencja sprawnościowa dollyo przeskokowe w czasie 10” w podziale na 2 kategorie wagowe (4)
mini kyorugi (konkurencja mini walki sportowej z wyłączeniem ataków głowy) (10)
kyorugi (dla zawodników zaawansowanych z atakiem głowy) (8) (46)

3. Program zawodów:

8:30 –   09.15  Rejestracja i ważenie zawodników

9:.30 – 16:00  Zawody

 

 

 

❮ wróć do aktualności