Aktualności

Letni egzamin uczniowski 2024

Zgodnie z planem 15 czerwca (sobota) w AZS AWF Warszawa, Marymoncka 34 (pawilon taekwondo nr 19) odbędzie się egzamin letni na stopnie szkoleniowe. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem i wymaganymi opłatami. Egzamin jest sprawdzianem umiejętności zawodników i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami związkowymi. Zdobyte umiejętności są określane stopniami szkoleniowymi od 10 do 1 kup oraz oznaczane kolorem pasów Egzaminy szkoleniowe stanowią przygotowanie
do zdobycia pasa mistrzowskiego. Egzamin jest rejestrowany w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego a uzyskany stopień jest potwierdzany certyfikatem.Do udziału w niektórych zawodach sportowych wymagany jest określony stopień.  Opłat dokonujemy na miejscu (pas nie jest wliczony w koszt egzaminu). Być może pasy będzie można nabyć po egzaminie. Prosimy o kontakt z poszczególnymi trenerami czy dziecko jest już gotowe do przystąpienia do egzaminu.

Harmonogram egzaminu i wymagane opłaty: /download/_editor/Harmonogram_egzaminu_lato_2024.pdf

Do egzaminu zgłaszamy się tylko poprzez formularz do dnia 14.06

https://forms.gle/hXANjdRzQMRoZWd48 

 

❮ wróć do aktualności